یک فروشنده غیرمجاز پرندگان وحشی در لنگرود به پاکسازی ساحل دریای خزر در چاف و چمخاله محکوم شد. به گزارش مهرگیلان  ،رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود امروز گفت : بر اساس حکم یکی از قضات دادگستری این شهرستان مردی ۵۰ ساله که پرندگان مهاجر شکار ممنوع در بازارمحلی لنگرود می فروخت به پاکسازی زباله […]

یک فروشنده غیرمجاز پرندگان وحشی در لنگرود به پاکسازی ساحل دریای خزر در چاف و چمخاله محکوم شد.

پاکسازی ساحل مجازات فروشنده غیرمجاز پرندگانبه گزارش مهرگیلان  ،رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود امروز گفت : بر اساس حکم یکی از قضات دادگستری این شهرستان مردی ۵۰ ساله که پرندگان مهاجر شکار ممنوع در بازارمحلی لنگرود می فروخت به پاکسازی زباله ۳ کیلومتر ساحل دریای خزر در چاف و چمخاله محکوم کرد.
سید امین نجات افزود : بر اساس بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل ، عرضه ، فروش و صادرات جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جرم است و مجازات تا شش ماه حبس  دارد.
پارسال نیز یکی دیگر از فروشندگان غیر مجاز پرندگان وحشی به پاکسازی محیط زیست محکوم شد./  انتهای پیام