به گزارش مهر گیلان ، به نقل ازروابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان هیات نمایندگان محیط زیست طبیعی جایکا با مدیر کل محیط زیست استان دیدار بعمل آوردند. در این نشست محمد پور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ضمن خیر مقدم به گروه اعزامی ، قدرانی خود را نسبت به فعالیت های مشترک انجام شده […]

به گزارش مهر گیلان ، به نقل ازروابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان هیات نمایندگان محیط زیست طبیعی جایکا با مدیر کل محیط زیست استان دیدار بعمل آوردند.
در این نشست محمد پور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ضمن خیر مقدم به گروه اعزامی ، قدرانی خود را نسبت به فعالیت های مشترک انجام شده ابراز نمود . وی خاطر نشان نمود ادامه فعالیت ها منوط مثبت بودن پروژه های پیش رو است . در ادامه درخصوص فعالیت مشترک خصوصا پروژه مرکز بازدید کنندگان انزلی و پروژه سیستم های تصفیه نصب در محل روستای مبارک آباد بحث وگفتگو کردند . وی جلب رضایت دستگاهها ی ذیربط مرتبط با پروژه و اذهان عمومی که همواره فعالیت ها را رصد نموده اند ضروری دانستند واز نمایندگان جایکا موکدا خواستار پیگیری در این خصوص شدند .