شهرداران کلانشهر های کشور در نامه ای از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستند تا گزارش های تحلیلی و آسیب شنا سی از نقش شوراها و شهرداری ها در زمینه مبارزه با کرونا تهیه و منتشر شود. به گزارش مهر گیلان ،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهر های […]

شهرداران کلانشهر های کشور در نامه ای از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستند تا گزارش های تحلیلی و آسیب شنا سی از نقش شوراها و شهرداری ها در زمینه مبارزه با کرونا تهیه و منتشر شود.

به گزارش مهر گیلان ،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهر های ایران، کمال مرادی با اشاره به اهمیت مرکز پژوهش های مجلس در زمینه کارشناسی طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی و اقدامات اخیر این مرکز در زمینه تهیه و انتشار گزارش های تحلیلی و آسیب شنا سی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: این مجمع با توجه به اهمیت اقدامات، فعالیت ها، آسیب ها و چالش های پیش روی شهرداری ها خواستار تهیه گزارش آسیب شنا سی مدیریت شهری از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شده است.

مرادی در ادامه درباره اهمیت این موضوع تصریح کرد: به نظر می رسد پدیده ویروس کرونا و شرایط ایجاد شده برای مدیریت شهری، فرصت مناسبی را برای آسیب شناسی مسایل مدیریت شهری و ارائه راهکارهای لازم به مدیران و نهاد های تصمیم گیر کشور و تمهیدات قانونی در موارد مواجهه با بحران های مشابه فراهم نموده است.

دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهر های ایران به اهمیت گستردگی فعالیت های شهرداری ها اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور در یکهزار و ۳۰۰ شهر ساکن هستند و شهرداری ها مسئولیت ارائه خدمات گسترده و متنوع شهری را در جهت تامین رفاه و آسایش عمومی شهروندان و اجرای برنامه های توسعه و عمران شهرها بر عهده دارند.

مرادی با بیان اینکه در دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محوریت مدیریت شهر و امور محلی با شهرداری و شورای شهر است و بخش قابل توجهی از اعتبارات و بودجه شهرداری از محل مالیات وصولی دولت از شهروندان تامین می شود، افزود: علی رغم این موضوع در کشور ما، بودجه شهرداری ها بدون کمترین اتکا به درآمد های عمومی دولت و مالیات حتی در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی و توسعه و عمران شهری از محل درآمد محدود هر شهرداری تامین و پرداخت می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از طرفی تفکر مدیریت دولتی و نگرش کارشناسی سازمان های حاکم بر تصمیم سازی و تصمیم گیری امور محلی در دولت به دلیل عدم شناخت و درک درست از جایگاه و نقش مدیریت محلی (شهرداری و شورا) موجب شده است در قانون گذاری و وضع مقررات جدید همواره اختیارات مدیریت های محلی به نفع سازمان های دولتی مصادره شود و ادامه این روند موجب کاهش نقش مشارکت مردم در اداره شهرها و اختیارات شوراها و شهرداری ها و افزایش مشکلات دولت خواهد شد.

مرادی به بخش دیگری از مشکلات مورد اشاره شهرداری ها در مکاتبه با رئیس مرکز پژوهش ها اشاره کرد و گفت: به موازات این مساله، عدم تعریف و تبیین نحوه تامین منابع مالی شهرداری ها به تفکیک سهم شهروندان و دولت در هزینه های شهری و به روز بودن همه خدمات و فعالیت های شهرداری موجب شده است تا شهرداری و شورا برای جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات عمومی و شهری و نارضایتی عمومی نسبت به تامین بودجه اداره شهر به هر طریق ممکن اقدام نماید که به طور طبیعی، نا پایداری اینگونه درآمدها می تواند هزینه های جبران ناپذیری را برای آینده شهرها پدید آورد.

وی در ادامه تاکید کرد: با شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط ویژه در کشور، مدیریت شهری با دو چالش جدی در زمینه تامین منابع مالی اداره شهر، هزینه های جاری و حقوق کارکنان، جبران خسارت پیمانکاران بخش خصوصی از جمله حمل و نقل عمومی و تعهدات مالی شهرداری به بانک ها و اشخاص و هزینه های مترتب بر کنترل ویروس و همچنین مسئولیت قانونی خود در تصمیم سازی و تصمیم گیری امور محلی مرتبط با بحران به وجود آمده، مواجه شده است.

گفتنی است نامه شهرداران کلانشهر های کشور برای رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به امضای دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت هم رسیده است.