سید محمد احمدی، شهردار رشت با فرماندهان ناوگان شمال و آموزش تخصص های دریایی شهر رشت دیدار کرد. به گزارش مهر گیلان – سید محمد احمدی شهردار رشت با امیر طاهری فرمانده ناوگان شمال و امیر شعبانزاده فرمانده آموزش تخصص های نیروی دریایی رشت دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار همکاری های […]

سید محمد احمدی، شهردار رشت با فرماندهان ناوگان شمال و آموزش تخصص های دریایی شهر رشت دیدار کرد.

به گزارش مهر گیلان – سید محمد احمدی شهردار رشت با امیر طاهری فرمانده ناوگان شمال و امیر شعبانزاده فرمانده آموزش تخصص های نیروی دریایی رشت دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار همکاری های مشترک شهرداری رشت و نیروی دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین فرماندهان نیروی دریایی آمادگی خود را به جهت مساعدت با مجموعه شهرداری رشت در زمان بروز بحران اعلام کردند.

شهردار رشت نیز از اعلام همکاری با نیروی دریایی ابراز خرسندی و قدردانی نمود.