نخستین نشست مسئولین آموزش محیط زیست استان باحضور مدیرکل، رئیس اداره آموزش و پژوهش ، مدیرعامل سازمانهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد .   به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این نشست محمد پور مدیرکل حفاظت محیط […]

نخستین نشست مسئولین آموزش محیط زیست استان باحضور مدیرکل، رئیس اداره آموزش و پژوهش ، مدیرعامل سازمانهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد .

 

به گزارش مهر گیلان ، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این نشست محمد پور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان مهمترین مولفه در حل مشکلات زیست محیطی استان در بخشهای آلودگی آب ، پسماند ، تنوع زیستی ، تالاب ها و … را آموزش عنوان نمودند و استفاده از نیروهای توانمند ، سازمانهای مردم نهاد ، گیلانیان فرهیخته را بعنوان مهمترین مولفه اثرگذار در تغییر نگاه و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی دانستند .ایشان یکی از شاخص های فعالیتی را آموزش برپایه علم و تخصص دانستند و عنوان نمودند هر شهرستان باید حداقل ۲ روستای بدون زباله را در حوزه تحت مدیریت خود معرفی نماید .

محمد پور در ادامه افزود: در سه سال گذشته علی رغم شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها بیش از ۳۰۰۰ مترمربع کار عمرانی انجام شده ، لذا درشرایط دشوار هم میتوان کارانجام داد و مسئولین آموزش باید در راستای اهداف سازمانی خود در بخشهای مختلف خصوصا پسماند ، تفکیک زباله از مبدا ، بوم گردی ، حفظ تالابها و …تلاش مضاعفی از خود بخرج دهند.

در این نشست محسن سترگی رییس اداره آموزش و پژوهش نیز به نقش بسیار مهم مسئولین آموزش ، استفاده از توان کارشناسی شهرستان ها بعنوان مربی آموزشی ، همکاری های دو سویه محیط زیست با آموزش و پرورش ، کانون پرورش فکری اشاره نمودند و خواستار استفاده از ظرفیت مردمی سازمانهای مردم نهاد شدند .