مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان امروز گفت: این طرح شامل اجرای ۴۸ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و توزیع، احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ و ساخت ۴ باب مخزن زمینی به حجم ۲۰۰ مترمکعب است. به گزارش مهر گیلان ،محب علی رنج ور افزود: با بهره برداری از این طرح علاوه بر جبران […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان امروز گفت: این طرح شامل اجرای ۴۸ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و توزیع، احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ و ساخت ۴ باب مخزن زمینی به حجم ۲۰۰ مترمکعب است.

به گزارش مهر گیلان ،محب علی رنج ور افزود: با بهره برداری از این طرح علاوه بر جبران کمبود آب شرب بیش از یکهزار و ۳۰۰ خانوار این روستاها، کیفیت آب آنان نیز ارتقاء می یابد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده، گفت: ۵۰ میلیارد دیگر نیز برای این طرح آبرسانی تصویب شده است.
در حال حاضر شهرستان رودبار دارای ۱۱ هزار و ۶۰۰ مشترک روستایی آب شرب است.